10 ژانویه

جلسه مشترک ستاد هماهنگی و راهبردی پروژه هزار واحدی یاس سپید واوان در تاریخ 1400/10/13در محل سالن اجتماعات شرکت تجهیز محیط با حضور جناب آقای مهندس خانی مدیرعامل محترم شرکت تجهیز محیط ، جناب آقای مهندس اسلامی مدیرعامل محترم شرکت خانه گستر ، جناب آقای مهندس حیدر وند مدیرعامل محترم شرکت ساخت آزما و جناب آقای مهندس امیر سادات مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور ساختمان و شهرسازی اکباتان ، به همراه جمعی از معاونین حوزه های فنی و پشتیبانی جهت هماهنگی های آتی مربوط به پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان تشکیل گردید.