13 دسامبر

صبح امروز طی مراسمی با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت ایجاد محیط، جناب آقای مهندس محمد خانی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط منصوب گردیدند.
در این مراسم ضمن آرزوی توفیق در مسیر پیش رو برای جناب آقای مهندس خانی، از زحمات جناب آقای دکتر محمد آیینی در مدت زمان تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی شرکت تجهیز محیط تقدیر و تشکر به عمل آمد.