15/03/2022

جمعی از اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط  با حضور در شهر واوان، در جریان جزئیات پیشرفت فنی و اجرایی پروژه های در حال ساخت شرکت تجهیز محیط در این شهر قرار گرفتند.

روز دوشنبه 23 بهمن ۱۴۰۰، مهندس خواجه دلوئی رئیس هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط بهمراه مدیرعامل شرکت ایجاد محیط و مدیران عامل و معاونین شرکتهای تجهیزمحیط، تولیدی خانه گستر و مهندسین مشاور ساخت آزما از پروژه های مجموعه تجاری – مسکونی 1000 واحدی یاس سپید و پروژه تجاری ستاره واوان بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفتند.

آقای مهندس خواجه دلوئی در این بازدید ضمن تاکید بر خلق مهندسی ارزش، نسبت به ایجاد هم افزائی حداکثری شرکتهای هم گروه هلدینگ در همه زمینه ها از جمله تامین مصالح، بکارگیری پیمانکارهای جزء و همچنین بهره گیری از تجربیات مشترک اشاره نمودند.

تشریح روند اجرایی و مراحل ساخت و تفکیک نقشه های معماری و ابنیه فنی مجتمع 1000 واحدی یاس سپید واوان در 4 فاز جداگانه که مشتمل بر 922 واحد مسکونی و 65 واحد تجاری است از موضوعات ارائه شده از سمت مدیران شرکت به بازدید کنندگان بود.

گفتنی است، در جریان این بازدید به تفکیک ظرفیت پروژه ها که نقش کلیدی در توسعه گری و ایجاد ارزش افزوده برای «شرکت تجهیز محیط» دارد نیز تشریح و برنامه های آتی در راستای سرمایه گذاری های هوشمندانه در این مسیر نیز به هیأت بازدید کننده ارائه گردید که در نهایت تشکر آنان از زحمات پرسنل و مدیران شرکت تجهیزمحیط را به دنبال داشت.

یادآور میشود همزمان با فرا رسیدن بهار، کاشت تعداد 20 اصله نهال کاج در محل پروژه توسط مسئولان انجام شد.