05/03/2022

جلسه‌ رفع مسائل فنی پروژه یاس سپید واوان با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت تجهیز محیط و نمایندگان شرکت مهندسین مشاور شهرساز اکباتان