14/02/2022

پیشرفت مراحل عملیات خاک برداری زون 1 پروژه یاس سپید واوان در هفته جاری

 

 

 

 

 

بنیاد مسکن – ساخت و ساز – خرید – اجاره – تهران