شهر واوان در جنوب غربی شهرک تهران در بخش جنوبی جاده ای که کیلومتر 22 بزرگراه تهران ـ س گردیده است .

شرکت تجهیزمحیط از سال 1371 فعالیت های گسترده ای عمرانی در شهرک واوان انجام داده است که عبارتند از :

_شهرسازی و شهرک سازی

_آماده سازی اراض

_احداث مجتمع های مسکونی و محوطه سازی

_احداث مجتمع های اداری

_احداث مجتمع های تجاری

_احداث مجتمع های آموزشی

_طراحی و احداث بوستان

 

دسترسی فوق العاده به شاه راه جنوبی کشور اتوبان تهران – قم (کمتر از 5 دقیقه زمان دسترسی)ودسترسی فوق العاده به سایر آزاد راه ها و بزرگراه ها همچون اتوبان تهران – ساوه ، کمربندی آزادگان و …علاوه بر آن فاصله بسیار کم با شهر تهران (حدود 45 دقیقه با وسیله نقلیه شخصی)موجب گسترش ساخت و ساز در این شهر می گردد.

برطبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۵ شهرستان اسلامشهر برابر ۵۴۸٬۶۲۰  نفر جمعیت داشته است که از این تعداد حدود 257 هزار نفر ساکن شهرک واوان می باشند . شهرک واوان یکی از اصولی‌ترین سیستم‌های شهری را دارا می‌باشد و باتوجه ‌به موقعیت مناسب خود در سالهای اخیر به یک محیط جذاب جهت سرمایه گذاری در امر مسکن تبدیل شده است و شرکت های معتبر خصوصی و غیر خصوصی و همچنین بسیاری از شرکت‌های تعاونی مسکن وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به سرمایه گذاری و ساخت مسکن اقدام نموده اند که این امر باعث رشد روزافزون صنعت و تراکم ساختمانی در این شهرک گردیده است.

باتوجه‌به استانداردهای ارائه شده در خصوص سرانه فضای مسکونی در شهرهای بزرگ و متوسط اگر شهر اسلام‌شهر را شهری متوسط در نظر بگیریم، بر اساس سرانه 25 متری برای هر نفر، تقاضای فضای مسکونی در شهر اسلام‌شهر بالغ ‌بر 12.5 میلیون مترمربع و در شهرک واوان با جمعیتی بالغ ‌بر 257 هزار نفر در حدود  6.5 میلیون مترمربع می‌باشد.اسلام‌شهر بعد از شهر بزرگ تهران ، پرجمعیت‌ترین شهر استان تهران محسوب می‌شود .

 

پروژه های  شرکت تجهیز محیط در واوان:

 

ردیف نام پروژه اعتبار پروژه کارفرما  موقعیت تاریخ عقد قرارداد تاریخ خاتمه نوع پروژه
1 فاز یک طرح توسعه واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1382 شهرک سازی
2 ایمن سازی قنوات و چاههای واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1375 1376 طرح توسعه واوان
3 جاده ارتباطی واوان به میدان غدیر پیمانکاری پیمانکاری واوان 1377 1377 راهسازی
4 مجتمع های تجاری بیمارستان واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1376 1378 طرح توسعه واوان
5 احداث مراکز آموزشی واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1378-1376 1378-1376 طرح توسعه واوان
6 احداث ساختمان اتش نشانی واوان سرمایه گذاری سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران واوان 1377 1378 طرح توسعه واوان
7 مجتمع تجاری مهستان واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1377 1378 طرح توسعه واوان
8 مجتمع تجاری گلستان واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1376 1380 طرح توسعه واوان
9 مجتمع تجاری بوستان واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1379 1380 طرح توسعه واوان
10 محوطه سازی بخشی از 472 واحد استیجاری واوان پیمانکاری سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران واوان 1379

 

1380 محوطه سازی
11 مجتمع 64 واحد مسکونی واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1381 1382 مسکونی
12 محوطه سازی پروژه های مسکونی محرومین 3و4 پیمانکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واوان 1381 1382 محوطه سازی
13 احداث فضای سبز طرح توسعه واون سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1381 1382 طرح توسعه واوان
14 مجتمع 512 واحدی مسکونی واون مشارکت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

 

(شریک)

واوان 1378 1383 استیجاری

 

15 محوطه سازی 512 واحد استیجاری واوان مشارکت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

 

(شریک)

واوان 1381 1383 محوطه سازی
16 تکمیل بوستان قائمیه فاز دوم پیمانکاری شهرداری اسلامشهر واوان 1383 1387 اداری
17 مجتمع تجاری پارس واوان 102 واحدی (ولیعصر2) مشارکت تجهیز محیط واوان 1386 1389 تجاری
18 مجتمع تجاری ستاره واوان سرمایه گذاری تجهیز محیط واوان 1385  

تجاری

19 مجتمع 106 واحدی مفتح واوان تجهیز محیط واوان 1397 مسکونی
20 پروژه 1000 واحدی مسکونی_خدماتی یاس سپید واون تجهیز محیط واوان 1400