25/05/2022

صبح روز دوشنبه 1401/03/02 جناب آقای منوچهر حبیبی (مدیرعامل جدید هلدینگ) به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه از پروژه‌های در دست اجرای شرکت بازدید نمودند.