25/04/2022

روز چهارشنبه 1401/01/31 مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1400 شرکت تجهیز محیط با حضور اعضای مجمع عمومی، نماینده مؤسسه مستقل حسابرسی و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل سالن کنفرانس ساختمان دفتر مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه صورت‌های مالی تأیید شده توسط مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به تصویب مجمع عمومی رسید.