23/01/2022

جلسه راهبردی فروش

روز یکشنبه مورخ  1400/11/03 جلسه‌ای کارگروه فروش، با حضور نمایندگان شرکت‌های تجهیز محیط، ساخت آزما و تولیدی خانه گستر  پیرامون تبیین سیاست‌گذاری فروش پروژه هزار واحدی یاس سپید واوان  برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن بررسی و پیش بینی بازار کنونی و آتی مسکن با بهره گیری از نقطه نظرات مشاور کارگزاری فروش نسبت به اتخاذ راهبردهای فروش پروژه به بحث و مذاکره پرداختند. 

در ادامه جلسه مقرر گردید شرکا در اسرع وقت برنامه های پیشنهادی خود را به شرکت تجهیز محیط ارائه نمایند.

جلسه راهبردی - مسکن - انبوه سازی

کن – ساخت و ساز – ساختمان

جلسه راهبردی - مسکن - انبوه سازی - ساختمان