24/01/2022

جلسه کمیته راهبردی پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان

روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 جلسه‌ کمیته راهبردی بررسی مسایل فنی با حضور معاونین و کارشناسان واحدهای فنی، املاک، مالی و کنترل پروژه شرکت تجهیز محیط با حضور مدیرعامل محترم آقای مهندس خانی برگزار گردید. در این جلسه مسایل فنی – اجرایی و همچنین برنامه زمان بندی پروژه یاس سپید واوان مطرح و راه حل های پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – مسکن – انبوه سازی – ساختمان

جلسه راهبردی - تجهیز محیط - پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان - بنیاد مسکن - انبوه سازی

جلسه راهبردی - پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان - بنیاد مسکن - انبوه سازی - تجهیز محیط