16/05/2022

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل هلدینگ ایجادمحیط با حضور مهندس خواجه دلوئی رئیس هئیت مدیره هلدینگ، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 برگزار گردید.

در این مراسم مهندس عظیمی مدیرعامل سابق ضمن تشکر از زحمات و همکاری اعضای هیئت مدیره هلدینگ و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه و آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید، گزارشی از فعالیت های دوران تصدی خود ارائه  کرد. وی گفت:  از سال 1397تاکنون، فعالیت های هلدینگ ایجاد هماهنگی و هم افزایی شرکت های گروه، ارتقاء ظرفیت های موجود، جذب و بکارگیری مدیران کارآمد و با تجربه، برگزاری جلسات مستمر نظام راهبردی، برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه راهبردی 10 ساله هلدینگ براساس معیارها و شاخص های مورد نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده است.

در ادامه دکتر حبیبی بعنوان مدیرعامل جدید هلدینگ، ضمن تشکر از زحمات جناب مهندس عظیمی، خاطرنشان کرد که هلدینگ ایجاد محیط و شرکتهای تابعه با تمام توان و امکانات خود به فعالیت های عمرانی و اقتصادی ادامه خواهد داد و با برنامه ریزی دقیق تر از ظرفیت ها و پتانسیل‌های موجود شرکتهای تابعه و سایر شرکتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کشور  برای ارتقا و افزایش فعالیت های خود قدم برخواهد داشت.

همچنین مهندس خواجه دلوئی، رئیس هئیت مدیره هلدینگ با تشکر از فعالیت ها و زحمات دوران تصدی مهندس عظیمی و آرزوی موفقیت برای دکتر حبیبی، استمرار همدلی و هم افزایی هلدینگ و شرکت های تابعه را در راستای نیل به اهداف مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب 100 امام (ره) یادآور گردید.  

در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیری از زحمات جناب آقای مهندس عظیمی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.