16/01/2022

صبح روز شنبه مورخ 1400/10/25 با حضور مدیرعامل و معاونین حوزه های پشتیبانی و فنی اجرایی شرکت ، سرکار خانم مهندس دهقانی بعنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت تجهیزمحیط معرفی گردیدند. در این جلسه آقای مهندس خانی مدیرعامل محترم ، ضمن تبریک و آرزوی موفقیت، برای ایشان ابراز امیدواری کردند تا با بکارگیری از تجربیات و سوابقشان شاهد پیشرفت شایانی در جهت توسعه شرکت شویم. درادامه با  تبیین اهداف راهبردی و افق چشم انداز شرکت لزوم فعالیت بیش از پیش در جهت تحقق اهداف توسعه گری را خواستار شدند. در پایان جلسه  نیز مطابق ماده 14 اساسنامه شرکت، حکم تنفیذ ایشان به سمت ” معاونت سرمایه گذاری و توسعه عرصه ” ابلاغ گردید . لازم به یادآوری است خانم مهندس دهقانی پیش از این در مسئولیت مدیرکل طراحی و معماری بنیادمسکن انقلاب اسلامی مشغول بکار بودند .

معارفه مهندس مرجان دهقانی