روز دوشنبه 1401/01/29 طی جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم آقای مهندس خانی، معاونت محترم سرمایه گذاری و توسعه عرصه و کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با آقای نکونام مدیرعامل محترم و اعضای هیئت مدیره شرکت یورواستار به بررسی روش های نوین انبوه سازی و بومی سازی…

روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 جلسه کمیته فروش با محوریت تحلیل بازار مسکن و اقدامات اجرایی درخصوص روند جریان نقدی با حضور آقای مهندس خانی مدیرعامل محترم، معاونین حوزه سرمایه گذاری و توسعه عرصه، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی،کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه و کارشناس فروش برگزار گردید.

جمعی از اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط  با حضور در شهر واوان، در جریان جزئیات پیشرفت فنی و اجرایی پروژه های در حال ساخت شرکت تجهیز محیط در این شهر قرار گرفتند. روز دوشنبه 23 بهمن ۱۴۰۰، مهندس خواجه دلوئی رئیس هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط بهمراه…

بکارگیری روش ساخت صنعتی در انبوه سازی مسکن نحوه بکارگیری روش ساخت صنعتی و استفاده از روش های نوین ساخت و ساز، روز شنبه مورخ 1400/11/23 با حضور مهندس خانی (مدیرعامل)، معاون سرمایه گذاری و توسعه عرصه و کارشناس کنترل پروژه به همراهی آقای مهندس قوچانی جهت پیاده…