روز سه شنبه 1401/02/06 جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت و معاونت‌های حوزه فنی و اجرایی و سرمایه گذاری و توسعه عرصه با ناظر پروژه یاس سپید جهت هماهنگی امور اجرایی برگزار گردید.

روز سه شنبه 1401/02/06 جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین مسئولین مربوط به حوزه قراردادها در خصوص بررسی شرایط حاکم بر قراردادها برای ایجاد وحدت رویه در سالن کنفرانس دفتر مرکزی برگزار گردید. 

روز چهارشنبه 1401/01/31 مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1400 شرکت تجهیز محیط با حضور اعضای مجمع عمومی، نماینده مؤسسه مستقل حسابرسی و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل سالن کنفرانس ساختمان دفتر مرکزی برگزار گردید. در این جلسه صورت‌های مالی تأیید شده توسط مؤسسه حسابرسی مفید راهبر…

جلسه کمیته راهبردی پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 جلسه‌ کمیته راهبردی بررسی مسایل فنی با حضور معاونین و کارشناسان واحدهای فنی، املاک، مالی و کنترل پروژه شرکت تجهیز محیط با حضور مدیرعامل محترم آقای مهندس خانی برگزار گردید. در این جلسه مسایل فنی…

جلسه راهبردی فروش روز یکشنبه مورخ  1400/11/03 جلسه‌ای کارگروه فروش، با حضور نمایندگان شرکت‌های تجهیز محیط، ساخت آزما و تولیدی خانه گستر  پیرامون تبیین سیاست‌گذاری فروش پروژه هزار واحدی یاس سپید واوان  برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن بررسی و پیش بینی بازار کنونی و آتی مسکن با بهره…