صبح روز دوشنبه 1401/03/02 جناب آقای منوچهر حبیبی (مدیرعامل جدید هلدینگ) به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه از پروژه‌های در دست اجرای شرکت بازدید نمودند.

روز سه شنبه 1401/02/06 جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت و معاونت‌های حوزه فنی و اجرایی و سرمایه گذاری و توسعه عرصه با ناظر پروژه یاس سپید جهت هماهنگی امور اجرایی برگزار گردید.