بنیاد مسکن - تجهیز محیط - انبوه سازی
19 جولای

فرهنگی سپیدار

  • توسط مدیر

معرفی پروژه: زمین مذکور در تقاطع بلوار مدرس و بلوار امام خمینی (ره) قرار دارد . مساحت کل بنا: 6075 متر مربع   کاربری قطعه مساحت زمین (مترمربع) تراکم مجاز سطح اشغال مساحت کل بنا (مترمربع) آخرین وضعیت فرهنگی 22 3375 90% 50% 6075 - مشخصات فنی نوع…

19 جولای

تجاری ولیعصر

  • توسط مدیر

معرفی پروژه: زمین مذکور بین بلوار مدرس خیابان مطهری قرار دارد  . مساحت کل بنا: 7043 متر مربع   کاربری قطعه مساحت زمین (مترمربع) تراکم مجاز سطح اشغال مساحت کل بنا (مترمربع) آخرین وضعیت تجاری 30 1957 180% 80% 7043 -   مشخصات فنی نوع اسکلت سیستم سرمایش…

19 جولای

معرفی پروژه: زمین مذکور در تقاطع بلوار هشت بهشت و بلوار امام خمینی (ره) قرار دارد . مساحت کل بنا: 7305 متر مربع   کاربری قطعه مساحت زمین (مترمربع) تراکم مجاز سطح اشغال مساحت کل بنا (مترمربع) آخرین وضعیت تجاری 2 2029 180% 80% 7305 - مشخصات فنی…

19 جولای

معرفی پروژه: زمین مذکور در تقاطع بلوار مدرس و بلوار ولیعصر (عج) قرار دارد . مساحت کل بنا: 4476 متر مربع       کاربری قطعه مساحت زمین (مترمربع) تراکم مجاز سطح اشغال مساحت کل بنا (مترمربع) آخرین وضعیت تجاری 1 1243 180% 80% 4476 - مشخصات فنی…

17 فوریه

زمین 150 هکتاری انارمرز در بازدیدی که در زمستان سال 96 توسط هیئت مدیره های شرکت های ایجاد محیط ، خانه گستر و تجهیز محیط از منطقه جویبار انارمرز صورت پذیرفت جهت اخذ مراحل قانونی برای تملک زمین در نظر گرفته شد . در این رابطه پیگیریهای زیادی…