19 نوامبر

مسکونی باران

  • توسط مدیر

زمین مذکور در ابتدای واوان  و جنب بلوار امام واقع شده و در حال حاضر دستور نقشه پروژه با تراکم 240% در دست پیگیری است. مساحت کل بنا: 35446 متر مربع   کاربری قطعه مساحت زمین (مترمربع) تراکم مجاز سطح اشغال مساحت کل بنا (مترمربع) آخرین وضعیت مسکونی…