اجرای مرحله اول (خاکبرداری) پروژه یاس سپید واوان * اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 4 توسط شرکت تجهیز محیط مسکن، واوان، انقلاب اسلامی * مرحله در حال اجرای خاکبرداری زون 1 توسط شرکت تجهیز محیط مسکن، واوان، انقلاب اسلامی * اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 3 توسط شرکت…