جلسه کمیته راهبردی پروژه 1000 واحدی یاس سپید واوان روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 جلسه‌ کمیته راهبردی بررسی مسایل فنی با حضور معاونین و کارشناسان واحدهای فنی، املاک، مالی و کنترل پروژه شرکت تجهیز محیط با حضور مدیرعامل محترم آقای مهندس خانی برگزار گردید. در این جلسه مسایل فنی…