بکارگیری روش ساخت صنعتی در انبوه سازی مسکن نحوه بکارگیری روش ساخت صنعتی و استفاده از روش های نوین ساخت و ساز، روز شنبه مورخ 1400/11/23 با حضور مهندس خانی (مدیرعامل)، معاون سرمایه گذاری و توسعه عرصه و کارشناس کنترل پروژه به همراهی آقای مهندس قوچانی جهت پیاده…

جلسه راهبردی فروش روز یکشنبه مورخ  1400/11/03 جلسه‌ای کارگروه فروش، با حضور نمایندگان شرکت‌های تجهیز محیط، ساخت آزما و تولیدی خانه گستر  پیرامون تبیین سیاست‌گذاری فروش پروژه هزار واحدی یاس سپید واوان  برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن بررسی و پیش بینی بازار کنونی و آتی مسکن با بهره…