اجرای مرحله اول (خاکبرداری) پروژه یاس سپید واوان * اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 4 توسط شرکت تجهیز محیط مسکن، واوان، انقلاب اسلامی * مرحله در حال اجرای خاکبرداری زون 1 توسط شرکت تجهیز محیط مسکن، واوان، انقلاب اسلامی * اتمام روند مرحله خاکبرداری زون 3 توسط شرکت…

جلسه راهبردی فروش روز یکشنبه مورخ  1400/11/03 جلسه‌ای کارگروه فروش، با حضور نمایندگان شرکت‌های تجهیز محیط، ساخت آزما و تولیدی خانه گستر  پیرامون تبیین سیاست‌گذاری فروش پروژه هزار واحدی یاس سپید واوان  برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن بررسی و پیش بینی بازار کنونی و آتی مسکن با بهره…