30 آگوست

مدرک تحصیلی کارشناس عمران کارشناس ارشد عمران – سازه دکترای عمران – زلزله سوابق کاری عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت تجهیز محیط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین رئیس اداره کنترل و پروژه شرکت عمران شهر جدید اندیشه عضو شورای…

14 نوامبر

محمد محمدپور

  • توسط مدیر

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی حسابداری مالی کاردانی حسابداری دولتی سوابق کاری سرپرست امور مالی شرکت تجهیزمحیط مدیر پشتیبانی و منابع انسانی شرکت ساخت آزما مسئول برنامه و بودجه  شرکت سامان محیط کارشناس مسئول ممیزی اسناد مالی کارشناس مسئول تضمین کیفیت…