30 آگوست

مدرک تحصیلی کارشناس عمران کارشناس ارشد عمران – سازه دکترای عمران – زلزله سوابق کاری عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت تجهیز محیط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین رئیس اداره کنترل و پروژه شرکت عمران شهر جدید اندیشه عضو شورای…

20 نوامبر

سوابق کاری  مسئول ستاد بازسازی سیل نکاء سال 78 کارشناس مسئول متروشهری و کارشناس امور قراردادها کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی و کنترل پروژه مسئول ستاد بازرسان شهرستان بم در سال 82 استان مازندران سرپرست واحد برنامه ریزی و امور قراردادها معاونت بازسازی و مسکن روستایی استان مازندران…

14 نوامبر

مدرک تحصیلی فوق لیسانس راه و ساختمان دکترای رشته مدیریت استراتژیک سوابق کاری استاندار اصفهان معاون وزارت نیرو در امور آب معاون امور عمرانی وزارت کشور