30 آگوست

مدرک تحصیلی کارشناس عمران کارشناس ارشد عمران – سازه دکترای عمران – زلزله سوابق کاری عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت تجهیز محیط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین رئیس اداره کنترل و پروژه شرکت عمران شهر جدید اندیشه عضو شورای…

20 نوامبر

تحصیلات و آموزش ها:                                                                                                                دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای گرایش مدیریت شهری کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی سوابق اجرایی :  26 سال جانشین دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران وزارت راه شهرسازی مدیرعامل و رییس هیات…

14 نوامبر

مدرک تحصیلی فوق لیسانس راه و ساختمان دکترای رشته مدیریت استراتژیک سوابق کاری استاندار اصفهان معاون وزارت نیرو در امور آب معاون امور عمرانی وزارت کشور