14 نوامبر

محمد محمدپور

  • توسط مدیر

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی حسابداری مالی کاردانی حسابداری دولتی سوابق کاری سرپرست امور مالی شرکت تجهیزمحیط مدیر پشتیبانی و منابع انسانی شرکت ساخت آزما مسئول برنامه و بودجه  شرکت سامان محیط کارشناس مسئول ممیزی اسناد مالی کارشناس مسئول تضمین کیفیت…

14 نوامبر

مسعود میرهادی

  • توسط مدیر

مدرک تحصیلی لیسانس عمران – عمران فوق لیسانس عمران – گرایش سازه سوابق کاری کارشناس امور اجرایی برج های مسکونی 16 طبقه فرشته پاالس از سال 91 تا 92  عضو هیئت مدیره شرکت انبوه سازی بهسازان افالک پارس از سال 82 تا کنون عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن…

14 نوامبر

حسن خاکبازان

  • توسط مدیر

مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی  كارشناسي رشته فقه و حقوق اسلامي سوابق کاری كارشناس رسیدگی به شکایات مردمي نهاد رياست جمهوري کارشناس امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه صنایع اتمی(سازمان انرژی اتمی) مدیر حقوقی و سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت هیلا و…