• سمت: معاون فنی و اجرائی _ عضو هیئت مدیره
  • شرکت: تجهیز محیط

مدرک تحصیلی

کارشناس عمران

کارشناس ارشد عمران – سازه

دکترای عمران – زلزله

سوابق کاری

عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت تجهیز محیط

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین

رئیس اداره کنترل و پروژه شرکت عمران شهر جدید اندیشه

عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز

عضو شورای سازمان خدمات موتوری شهرداری آبادان

مشاور و دبیر شورای مشاوران استاندار خوزستان

مشاور معاون عمرانی استانداری خوزستان

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان