• سمت: مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
  • شرکت: تجهیز محیط

سوابق کاری

  •  مسئول ستاد بازسازی سیل نکاء سال 78
  • کارشناس مسئول متروشهری و کارشناس امور قراردادها
  • کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی و کنترل پروژه
  • مسئول ستاد بازرسان شهرستان بم در سال 82 استان مازندران
  • سرپرست واحد برنامه ریزی و امور قراردادها
  • معاونت بازسازی و مسکن روستایی استان مازندران
  • مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کهکیلویه و بویر احمد به مدت 4 سال و یک ماه
  • مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان به مدت 5 سال و 3 ماه
  • مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران به مدت 4 سال و 2 ماه