• سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها
  • شرکت: تجهیز محیط

مدرک تحصیلی

  •  کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی
  •  كارشناسي رشته فقه و حقوق اسلامي

سوابق کاری

  • كارشناس رسیدگی به شکایات مردمي نهاد رياست جمهوري
  • کارشناس امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه صنایع اتمی(سازمان انرژی اتمی)
  • مدیر حقوقی و سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت هیلا و سام سبا
  • مدیر حقوقی شرکت همکاران راه پویان همتا
  • امور حقوقی و قراردادها صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
  • مدیر حقوقی و دبیر هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط