• سمت: مدیر دفتر فنی

مدرک تحصیلی

  • لیسانس عمران – عمران
  • فوق لیسانس عمران – گرایش سازه

سوابق کاری

  • کارشناس امور اجرایی برج های مسکونی 16 طبقه فرشته پاالس از سال 91 تا 92
  •  عضو هیئت مدیره شرکت انبوه سازی بهسازان افالک پارس از سال 82 تا کنون
  • عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن شرکت تجهیزمحیط از سال 98 لغایت تا کنون
  •  همکاری با کارشناس رسمی دادگستری در زمینه قیمت گذاری عرصه و اعیان از سال 94 تا سال 99
  • مدیر پروژه در شرکت تجهیزمحیط از سال 95 لغایت 96
  • مدیر دفتر فنی شرکت تجهیزمحیط از سال 96 لغایت تا کن