اطلاعیه شماره 1332

اطلاعیه های شرکت تجهیز محیط

اطلاعیه شماره 1332

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته از شرکت تجهیز محیط زمین خریداری نموده اند می رساند ، با در دست داشتن مدارک ذیل جهت انجام امور تسویه حساب و انتقال سند مالکیت به دفتر واوان شرکت واقع در بلوار امام خمینی ، ضلع جنوبشرقی میدان امام خمینی پروژه ستاره واوان مراجعه نمایند .

  • اصل و تصویر قرارداد واگذاری
  • اصل و تصویر وکالتنامه ها
  • اصل و تصویر مبایعه نامه ها
  • اصل و تصویر مدارک شناسایی متقاضی
  • روزنامه رسمی آخرین صاحبین امضا و تصویر مدارک شناسایی آنها (برای تعاونی ها)
به بالای صفحه بردن