پروژه های مسکونی نفرآباد

پروژه های مسکونی نفرآباد

 

محله نفرآباد با وسعتی در حدود 13 هکتار در ناحیه پنج منطقه بیست شهرداي تهران واقع شده است و از شمال به بلوار جانبازان، از شرق و جنوب به بلوارهاي قمی و سلمان فارسی و از غرب به پارکینگ جنوبی حرم ختم می شود. در طرح تفصیلی منطقه، طرح ساماندهی و توسعه بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم (ع) پیشنهاد شده بود. طبق تفاهم صورت گرفته با سازمان نوسازی شهر تهران، زمین های تحت تملک شهرداری تهران جهت ساخت مسکن به صورت مشارکتی در اختیار شرکت تجهیز محیط قرار گرفت. در تفاهم صورت گرفته، آورده شهرداری تنها زمین های احداث پروژه بوده است و کلیه بخش های احداث ساختمان از جمله: تهیه طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی، کلیه اقدامات و هزینه های مربوط به دریافت پروانه های ساختمانی و احداث کامل پروژه از سوی این شرکت انجام خواهد پذیرفت.
احداث ساختمان ها بر اساس آخرین آیین نامه های جاری کشور و با استفاده از مصالح درجه یک ایرانی دارای نشان استاندارد ملی خواهد بود.

مساحت زمین: 8548 متر مربع

مساحت زیربنا: 20515 متر مربع

مساحت مفید: 15386 متر مربع

تعداد واحد مسکونی: 170

درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای 16%
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی 4%
به بالای صفحه بردن