آقای سید مسعود میرهادی

مدیر کنترل پروژه تجهیز محیط

avatar contact

درباره آقای سید مسعود میرهادی:

مدیر کنترل پروژه

سوابق کاری

ارتباط با آقای سید مسعود میرهادی

به بالای صفحه بردن