آقای علی صادقلو

عضو هیئت مدیره تجهیز محیط

avatar contact

درباره آقای علی صادقلو:

عضو هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط

سوابق کاری

ارتباط با آقای علی صادقلو

به بالای صفحه بردن