جناب آقای مهندس شاهین خان بلوکی

مدیر فنی و اجرایی تجهیز محیط

avatar contact

درباره جناب آقای مهندس شاهین خان بلوکی:

مدیر فنی و اجرایی

سوابق کاری

ارتباط با جناب آقای مهندس شاهین خان بلوکی

به بالای صفحه بردن