جناب آقای مهندس علی رضا دلیر

مدیر املاک تجهیز محیط

avatar contact

درباره جناب آقای مهندس علی رضا دلیر:

مدیر املاک

سوابق کاری

ارتباط با جناب آقای مهندس علی رضا دلیر

به بالای صفحه بردن