سرکار خانم مهندس مرجان دهقانی

معاونت سرمایه گذاری و توسعه عرصه و عضو هیئت مدیره تجهیز محیط

avatar contact

درباره سرکار خانم مهندس مرجان دهقانی:

معاونت سرمایه گذاری و توسعه عرصه و عضو هیئت مدیره

سوابق کاری

ارتباط با سرکار خانم مهندس مرجان دهقانی

به بالای صفحه بردن