آقای مهندس سید نشاط مرتضوی

مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط

avatar contact

درباره آقای مهندس سید نشاط مرتضوی:

مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط

سوابق کاری

ارتباط با آقای مهندس سید نشاط مرتضوی

به بالای صفحه بردن