جناب آقای مهندس محمد خانی نوذری

مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط

ceo.webp

درباره جناب آقای مهندس محمد خانی نوذری:

مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت تجهیز محیط

سوابق کاری

ارتباط با جناب آقای مهندس محمد خانی نوذری

به بالای صفحه بردن